PROSBA ZA OBRÁCENÍ ČR

Archiv Listopad 2014

23. 11. 2014 14:00
Rubrika: MODLITBA

VZÝVÁNÍ našeho PÁNA JEŽÍŠE KRISTA Ježíši, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. Ježíši,obraze Otce, smiluj se nad námi. Ježíši, věčná moudrosti, smiluj se nad námi. Ježíši, záři z věčného světla, smiluj se nad námi. Ježíši, Slovo života, smiluj se…


22. 11. 2014 15:30
Rubrika: MODLITBA

Modlitba Díkůvzdání. Děkuji Ti za všechno požehnání, kterým mne zahrnuješ. ó Bože. Za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla, za požehnání daru anděla strážného, kterého jsi mi navěky dal, a který mne ani na okamžik neopouští, za požehnání míru…


1. 11. 2014 12:00
Rubrika: MODLITBA

VZÝVÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jedinnému Bohu čest a sláva. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému, chvalme a vyvyšujme ho navěky. Tebe vzýváme, Tebe chválíme, Tobě se klaníme, ó blažená Trojice, naše naděje, naše…


Rubriky

Autor blogu Grafická šablona Nuvio